EIA | KIA

In kassen

In kassen adviseren wij buizen met een capaciteit van 20 of 30 Watt per strekkende meter.

Het stroomverbruik wordt met de hulp van besturingsapparatuur (warmtebegrenzers, thermostaten, temperatuurvoelers) sterk gereduceerd.

Alle gegevens van het verwarmingssysteem zijn middels een softwarepakket in uw computer af te lezen.

De kwaliteit van de oogst en de meeropbrengst moeten hoger uitvallen dan bij de bestaande verwarmingssystemen.

Meer weten? Neem direct contact met ons op en maak een afspraak.

Contact
Privacy Policy

Creatie & design: Worldwebdesign